Jak korzystać z podręcznika do biologii

Jak robić notatki? 

Podręcznik do biologii (klasa 7) dostępny w Taniej Książcejest ulubioną książką niejednego ucznia. Został skomponowany w taki sposób, aby zapewnić materiały najwyższej jakości a także umożliwić pracę zarówno samodzielną jak i podczas zajęć lekcyjnych. Zawiera liczne ilustracje, pomagające zrozumieć procesy, zachodzące wewnątrz komórek ciała. Są one szczegółowo opisane poprzez liczne treści umieszczone na zdjęciach. Został wyposażony w dodatkowe informację dla uczniów chcących wykraczać poza podstawowy program nauczania. Innowacyjność książki opiera się na uwydatnieniu dodatkowego pola na notatki własne. Co stanowi bardzo ciekawy pomysł, gdyż wykonywanie takich dodatkowych zapisków jest skuteczną metodą przyswajania wiedzy. 

Powtórki przed ważnym testem

Końcowa sekcja podręcznika składa się z materiałów powtórkowych. Zawiera treści, które w skrócony sposób podsumowują wszystkie nowe informacje. Są tam umieszczone zadania testowe, które uczeń może wykonać aby sprawdzić poziom swojej aktualnej wiedzy. Dodatkowo wyróżniony jest sposób ich punktowania. Co sprawia, że dziecko może zapoznać się z tym, które treści są uważane za trudniejsze i istotniejsze, dzięki temu lepiej przygotować się do sprawdzianu wiedzy. Dobrym sposobem jest stworzenie fiszek do powtórek. Nie będzie to wymagającą pracą, ponieważ podręcznik w przejrzysty sposób podaje definicje różnorodnych procesów biologicznych a także dodatkowe informacje potrzebne do zaliczenia testu. Wystarczy zapisać je na odrębnych kartkach i rozpocząć naukę.

Sekcja ćwiczeniowa

Każdy podręcznik jest połączony z zeszytem ćwiczeń. Liczne zadania opierające się na otwartych a także zamkniętych pytaniach, przyzwyczają uczniów do sposobów egzekwowania wymaganej wiedzy oraz pomagają w jej skutecznym utrwalaniu. Dzieci mogą ćwiczyć wyszukiwanie istotnych treści w podręcznikach, a następnie zastosować je w odpowiedni sposób, w zeszytach zadaniowych. Takie połączenie stymuluję pracę młodych umysłów oraz przyczynia się do lepszego zapamiętywania wiedzy. 

News Reporter